(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ បានប្រកាសថា គិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ជំនន់ទឹកភ្លៀង បានកើតឡើង នៅ ២៨៣ឃុំសង្កាត់ នៅ ១៩ខេត្តរាជធានី ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនសរុបជាង ២១ម៉ឺននាក់។ ក្នុងនោះ មនុស្ស ១៨នាក់ បានស្លាប់ ដោយសារលង់ទឹក។

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ